For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Đặng Nhật Minh

  Đặng Nhật Minh Director

 2. Photo of Nguyễn Đức Hinh

  Nguyễn Đức Hinh Director

 3. Photo of Nguyễn Quang Sáng

  Nguyễn Quang Sáng Screenplay

 4. Photo of Ái Vân

  Ái Vân Cast

 5. Photo of Danh Tấn

  Danh Tấn Cast

 6. Photo of Kim Dung

  Kim Dung Cast

 7. Photo of Trần Phương

  Trần Phương Cast

 8. Photo of Thế Anh

  Thế Anh Cast