For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshiyuki Tomino

  Yoshiyuki Tomino Director

 2. Photo of Yoshikazu Yasuhiko

  Yoshikazu Yasuhiko Director

 3. Photo of Tôru Furuya

  Tôru Furuya Cast

 4. Photo of Shuichi Ikeda

  Shuichi Ikeda Cast

 5. Photo of Hirotaka Suzuoki

  Hirotaka Suzuoki Cast

 6. Photo of Yô Inoue

  Yô Inoue Cast

 7. Photo of Kiyonobu Suzuki

  Kiyonobu Suzuki Cast

 8. Photo of Fuyumi Shiraishi

  Fuyumi Shiraishi Cast