For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Nguyễn Vinh Sơn

  Nguyễn Vinh Sơn Director

 2. Photo of Châu Thổ

  Châu Thổ Screenplay

 3. Photo of Trần Thùy Mai

  Trần Thùy Mai Screenplay

 4. Photo of Phạm Thị Hồng Ánh

  Phạm Thị Hồng Ánh Cast

 5. Photo of Hoàng Cao Đề

  Hoàng Cao Đề Cast

 6. Photo of Thanh Vy

  Thanh Vy Cast

 7. Photo of Hiếu Anh

  Hiếu Anh Cast

 8. Photo of Lan Phương

  Lan Phương Cast

 9. Photo of Hà Thi

  Hà Thi Cast

 10. Photo of Phi Tuấn

  Phi Tuấn Cast

 11. Photo of Nguyên Hương

  Nguyên Hương Cast

 12. Photo of Xuân Thu

  Xuân Thu Cast

 13. Photo of Mai Quế

  Mai Quế Cast

 14. Photo of Cẩm Tú

  Cẩm Tú Cast

 15. Photo of Nguyễn Trinh Hoan

  Nguyễn Trinh Hoan Cinematography

 16. Photo of Nguyễn Nam

  Nguyễn Nam Cinematography

 17. Photo of Quốc Bảo

  Quốc Bảo Music

 18. Photo of Mã Phi Hải

  Mã Phi Hải Production Design

 19. Photo of Nguyễn Thái Hòa

  Nguyễn Thái Hòa Producer

 20. Photo of Morteza Mohammadi

  Morteza Mohammadi Producer

 21. Photo of Nguyễn Minh Hiển

  Nguyễn Minh Hiển Executive Producer

 22. Photo of Phung Doc Lap

  Phung Doc Lap Editing

 23. Photo of Lê Quang Đạo

  Lê Quang Đạo Sound