For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Đặng Nhật Minh

  Đặng Nhật Minh Director, Screenplay

 2. Photo of Nguyễn Huy Thiệp

  Nguyễn Huy Thiệp Screenplay

 3. Photo of Tạ Ngọc Bảo

  Tạ Ngọc Bảo Cast

 4. Photo of Thúy Hường

  Thúy Hường Cast

 5. Photo of Hoàng Lương

  Hoàng Lương Music

 6. Photo of Trần Anh Hoà

  Trần Anh Hoà Editing

 7. Photo of Phạm Quốc Trung

  Phạm Quốc Trung Production Design

 8. Photo of Nguyễn Huy Căn

  Nguyễn Huy Căn Sound

 9. Photo of Lê Vân

  Lê Vân Cast

 10. Photo of Nguyễn Hữu Tuấn

  Nguyễn Hữu Tuấn Cinematography