For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Larisa Sadilova

  Larisa Sadilova Director

 2. Photo of Larisa Sadilova

  Larisa Sadilova Screenplay

 3. Photo of Valeriy Barinov

  Valeriy Barinov Cast

 4. Photo of Zoya Kaydanovskaya

  Zoya Kaydanovskaya Cast

 5. Photo of Mariya Leonova

  Mariya Leonova Cast

 6. Photo of Shukhrat Irgashev

  Shukhrat Irgashev Cast

 7. Photo of Aleksandr Klyukvin

  Aleksandr Klyukvin Cast

 8. Photo of Natalya Kochetova

  Natalya Kochetova Cast

 9. Photo of Dmitriy Mishin

  Dmitriy Mishin Cinematography

 10. Photo of Dobrynya Morgachev

  Dobrynya Morgachev Cinematography

 11. Photo of Yelena Danshina

  Yelena Danshina Editing

 12. Photo of Rustam Akhadov

  Rustam Akhadov Producer