For a better experience on MUBI, update your browser.

Ratings & Reviews

  1. Daniel S.'s rating of the film Penn & Teller Get Killed

    I didn't know them. Funny at times and the last sequence is a success. Already forgotten.

  2. saitosouta's rating of the film Penn & Teller Get Killed

    1989, epoca când ceva în America este mort datorită combinarii de optimism firvol în anii' 80 și indiscreție frivolă despre viață omnesc, pe care "Weekend at Bernie's" și acest film semnifică. La încept, acesta este chiar gluma prăpădită, fiind elaborat cu sânge și intestine, și la sfîrșit obținînd informație filosofic despre cum absurd moarte este. Secvența ultimă friguroasă ne spun adevăr devastator de pieire.