For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Keisuke Kinoshita

  Keisuke Kinoshita Director and Screenplay

 2. Photo of Yoshio Kawazu

  Yoshio Kawazu Screenplay

 3. Photo of Kinuyo Tanaka

  Kinuyo Tanaka Cast

 4. Photo of Keiji Sada

  Keiji Sada Cast

 5. Photo of Isamu Kosugi

  Isamu Kosugi Cast

 6. Photo of Toyo Takahashi

  Toyo Takahashi Cast

 7. Photo of Akira Yamanouchi

  Akira Yamanouchi Cast

 8. Photo of Hiroshi Kusuda

  Hiroshi Kusuda Cinematography

 9. Photo of Chûji Kinoshita

  Chûji Kinoshita Music

 10. Photo of Motoji Kojima

  Motoji Kojima Production Design

 11. Photo of Takashi Koide

  Takashi Koide Producer

 12. Photo of Saburo Omura

  Saburo Omura Sound