For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yo Kohatsu

  Yo Kohatsu Director

 2. Photo of Shuzo Mitamura

  Shuzo Mitamura Cast

 3. Photo of Yuko Nishimaru

  Yuko Nishimaru Cast

 4. Photo of Makoto Imazato

  Makoto Imazato Cast