For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Kazuhito Kikuchi

  Kazuhito Kikuchi Director

 2. Photo of Shigeyasu Yamauchi

  Shigeyasu Yamauchi Director

 3. Photo of Masami Kurumada

  Masami Kurumada Screenplay

 4. Photo of Takao Koyama

  Takao Koyama Screenplay

 5. Photo of Yoshiyuki Suga

  Yoshiyuki Suga Screenplay

 6. Photo of Hideyuki Tanaka

  Hideyuki Tanaka Narrator

 7. Photo of Tôru Furuya

  Tôru Furuya Voice

 8. Photo of Kôichi Hashimoto

  Kôichi Hashimoto Voice

 9. Photo of Hirotaka Suzuoki

  Hirotaka Suzuoki Voice

 10. Photo of Keiko Han

  Keiko Han Voice

 11. Photo of Hideyuki Hori

  Hideyuki Hori Voice

 12. Photo of Hiroko Emori

  Hiroko Emori Voice

 13. Photo of Yukitoshi Hori

  Yukitoshi Hori Voice

 14. Photo of Kazuyuki Sogabe

  Kazuyuki Sogabe Voice

 15. Photo of Mitsuko Horie

  Mitsuko Horie Voice

 16. Photo of Mami Koyama

  Mami Koyama Voice

 17. Photo of Yuriko Yamamoto

  Yuriko Yamamoto Voice

 18. Photo of Naoko Watanabe

  Naoko Watanabe Voice

 19. Photo of Rokurô Naya

  Rokurô Naya Voice

 20. Photo of Kôji Totani

  Kôji Totani Voice

 21. Photo of Seiji Yokoyama

  Seiji Yokoyama Music

 22. Photo of Mitsuo Shindo

  Mitsuo Shindo Animation

 23. Photo of Masahiro Naoi

  Masahiro Naoi Animation

 24. Photo of Nobuyoshi Sasakado

  Nobuyoshi Sasakado Animation

 25. Photo of Shingo Araki

  Shingo Araki Animation