For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Gunasekhar

    Gunasekhar Director

  2. Photo of Rama Rao Taraka Nandamuri

    Rama Rao Taraka Nandamuri Cast

  3. Photo of Smita Madhav

    Smita Madhav Cast