For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Hiroshi Shimizu

  Hiroshi Shimizu Director

 2. Photo of Kihan Nagase

  Kihan Nagase Screenplay

 3. Photo of Torashiro Saito

  Torashiro Saito Screenplay and Editing

 4. Photo of Hiroshi Ushida

  Hiroshi Ushida Screenplay

 5. Photo of Shirley Yamaguchi

  Shirley Yamaguchi Cast

 6. Photo of Toshiaki Konoe

  Toshiaki Konoe Cast

 7. Photo of Kenji Oyama

  Kenji Oyama Cast

 8. Photo of Kinuko Wakamizu

  Kinuko Wakamizu Cast

 9. Photo of Hatsu Shimazaki

  Hatsu Shimazaki Cast

 10. Photo of Kenzo Nakagawa

  Kenzo Nakagawa Cast

 11. Photo of Hideko Mimura

  Hideko Mimura Cast

 12. Photo of Hiroshi Mizuhara

  Hiroshi Mizuhara Cast

 13. Photo of Minoru Nakamura

  Minoru Nakamura Cast

 14. Photo of Suketaro Inokai

  Suketaro Inokai Cinematography and Editing

 15. Photo of Masao Koga

  Masao Koga Music

 16. Photo of Minoru Esaka

  Minoru Esaka Production Design

 17. Photo of Yoshisaburo Seno

  Yoshisaburo Seno Sound