For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Tetsu Maeda

  Tetsu Maeda Director

 2. Photo of Hirotoshi Kobayashi

  Hirotoshi Kobayashi Screenplay

 3. Photo of Yasushi Kuroda

  Yasushi Kuroda Screenplay

 4. Photo of Satoshi Tsumabuki

  Satoshi Tsumabuki Cast

 5. Photo of Ren Ohsugi

  Ren Ohsugi Cast

 6. Photo of Tomoko Tabata

  Tomoko Tabata Cast

 7. Photo of Seiji Ikeda

  Seiji Ikeda Cast

 8. Photo of Mieko Harada

  Mieko Harada Cast

 9. Photo of Yuko Genkaku

  Yuko Genkaku Cast

 10. Photo of Ryohei Kondo

  Ryohei Kondo Cast

 11. Photo of Runa Natsui

  Runa Natsui Cast

 12. Photo of Itsumi Ohsawa

  Itsumi Ohsawa Cast

 13. Photo of Yumi Shimizu

  Yumi Shimizu Cast

 14. Photo of Pierre Taki

  Pierre Taki Cast

 15. Photo of Naho Toda

  Naho Toda Cast

 16. Photo of Miki Hayashida

  Miki Hayashida Cast

 17. Photo of Yasuhito Kasai

  Yasuhito Kasai Cinematography

 18. Photo of Shoji Yoshioka

  Shoji Yoshioka Music

 19. Photo of Toshihiro Isomi

  Toshihiro Isomi Production Design

 20. Photo of Katsuhiro Ogawa

  Katsuhiro Ogawa Producer

 21. Photo of Hirohisa Mukuju

  Hirohisa Mukuju Producer

 22. Photo of Koichi Takahashi

  Koichi Takahashi Editing