For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Director

 2. Photo of Shiho Tanimura

  Shiho Tanimura Screenplay

 3. Photo of Tomomi Tsutsui

  Tomomi Tsutsui Screenplay

 4. Photo of Misaki Ito

  Misaki Ito Cast

 5. Photo of Mimura

  Mimura Cast

 6. Photo of Yu Aoi

  Yu Aoi Cast

 7. Photo of Koichi Sato

  Koichi Sato Cast

 8. Photo of Yoshiko Mita

  Yoshiko Mita Cast

 9. Photo of Minoru Ishikawa

  Minoru Ishikawa Cinematography

 10. Photo of Michiru Ohshima

  Michiru Ohshima Music

 11. Photo of Hidemitsu Yamazaki

  Hidemitsu Yamazaki Production Design

 12. Photo of Kazuko Misawa

  Kazuko Misawa Producer

 13. Photo of Sunao Sakagami

  Sunao Sakagami Producer

 14. Photo of Shigeo Minakami

  Shigeo Minakami Executive Producer

 15. Photo of Shinji Tanaka

  Shinji Tanaka Editing

 16. Photo of Masae Miyamoto

  Masae Miyamoto Costume Design