For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Masaki Kobayashi

  Masaki Kobayashi Director

 2. Photo of Keisuke Kinoshita

  Keisuke Kinoshita Screenplay

 3. Photo of Keiko Awaji

  Keiko Awaji Cast

 4. Photo of Akira Ishihama

  Akira Ishihama Cast

 5. Photo of Hitomi Nozoe

  Hitomi Nozoe Cast

 6. Photo of Chûji Kinoshita

  Chûji Kinoshita Music

 7. Photo of Toshiyasu Morita

  Toshiyasu Morita Cinematography

 8. Photo of Kazue Hirataka

  Kazue Hirataka Production Design

 9. Photo of Motoji Fujiwara

  Motoji Fujiwara Cast

 10. Photo of Chieko Higashiyama

  Chieko Higashiyama Cast

 11. Photo of Tatsuya Mihashi

  Tatsuya Mihashi Cast

 12. Photo of Reiko Mizukami

  Reiko Mizukami Cast

 13. Photo of Yasushi Nagata

  Yasushi Nagata Cast

 14. Photo of Koreya Senda

  Koreya Senda Cast

 15. Photo of Fujio Suga

  Fujio Suga Cast

 16. Photo of Teiji Takahashi

  Teiji Takahashi Cast

 17. Photo of Eiko Takamatsu

  Eiko Takamatsu Cast

 18. Photo of Kinuyo Tanaka

  Kinuyo Tanaka Cast

 19. Photo of Keiko Tsushima

  Keiko Tsushima Cast