For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Vadim Derbenyov

  Vadim Derbenyov Director

 2. Photo of Lazar Karelin

  Lazar Karelin Screenplay

 3. Photo of Aleksandr Mikhaylov

  Aleksandr Mikhaylov Cast

 4. Photo of Natalya Belokhvostikova

  Natalya Belokhvostikova Cast

 5. Photo of Leonid Markov

  Leonid Markov Cast

 6. Photo of Donatas Banionis

  Donatas Banionis Cast

 7. Photo of Lyubov Polishchuk

  Lyubov Polishchuk Cast

 8. Photo of Svetlana Kryuchkova

  Svetlana Kryuchkova Cast

 9. Photo of Galina Polskikh

  Galina Polskikh Cast

 10. Photo of Leonid Kuravlyov

  Leonid Kuravlyov Cast

 11. Photo of Valentina Titova

  Valentina Titova Cast

 12. Photo of Viktor Shulgin

  Viktor Shulgin Cast

 13. Photo of Mariya Barabanova

  Mariya Barabanova Cast

 14. Photo of Aleksei Kuznetsov

  Aleksei Kuznetsov Cast

 15. Photo of Anatoly Vedyonkin

  Anatoly Vedyonkin Cast

 16. Photo of Yuri Volkov

  Yuri Volkov Cast

 17. Photo of Mikhail Agranovich

  Mikhail Agranovich Cinematography

 18. Photo of Vladimir Chernyshyov

  Vladimir Chernyshyov Music

 19. Photo of Vladimir Donskov

  Vladimir Donskov Production Design

 20. Photo of R. Pesetskaya

  R. Pesetskaya Editing