For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Director and Screenplay

 2. Photo of Takaaki Ishibashi

  Takaaki Ishibashi Cast

 3. Photo of Noritake Kinashi

  Noritake Kinashi Cast

 4. Photo of Narumi Yasuda

  Narumi Yasuda Cast

 5. Photo of Kaoru Kobayashi

  Kaoru Kobayashi Cast

 6. Photo of Yûko Natori

  Yûko Natori Cast

 7. Photo of Yonezo Maeda

  Yonezo Maeda Cinematography

 8. Photo of Shigeru Umebayashi

  Shigeru Umebayashi Music

 9. Photo of Shin'ya Kawai

  Shin'ya Kawai Producer

 10. Photo of Yoshihisa Nakagawa

  Yoshihisa Nakagawa Producer

 11. Photo of Akira Suzuki

  Akira Suzuki Editing