For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Þórhildur Þorleifsdóttir

  Þórhildur Þorleifsdóttir Director

 2. Photo of Guðný Halldórsdóttir

  Guðný Halldórsdóttir Screenplay

 3. Photo of Edda Björgvinsdóttir

  Edda Björgvinsdóttir Cast

 4. Photo of Gestur Einar Jónasson

  Gestur Einar Jónasson Cast

 5. Photo of Þórhallur Sigurðsson

  Þórhallur Sigurðsson Cast

 6. Photo of Sólveig Arnarsdóttir

  Sólveig Arnarsdóttir Cast

 7. Photo of Unnur Berglind Guðmundsdóttir

  Unnur Berglind Guðmundsdóttir Cast

 8. Photo of Bessi Bjarnason

  Bessi Bjarnason Cast

 9. Photo of Bríet Héðinsdóttir

  Bríet Héðinsdóttir Cast

 10. Photo of Hanna Maria Karlsdóttir

  Hanna Maria Karlsdóttir Cast

 11. Photo of Björgvin Franz Gíslason

  Björgvin Franz Gíslason Cast

 12. Photo of Hildur Guðmundsdóttir

  Hildur Guðmundsdóttir Cast

 13. Photo of Eggert Þorleifsson

  Eggert Þorleifsson Cast

 14. Photo of Gísli Rúnar Jónsson

  Gísli Rúnar Jónsson Cast

 15. Photo of Sigurður Sigurjónsson

  Sigurður Sigurjónsson Cast

 16. Photo of Margrét Helga Jóhannsdóttir

  Margrét Helga Jóhannsdóttir Cast

 17. Photo of Sigríður Þorvaldsdóttir

  Sigríður Þorvaldsdóttir Cast

 18. Photo of Steindór Hjörleifsson

  Steindór Hjörleifsson Cast

 19. Photo of Þráinn Karlsson

  Þráinn Karlsson Cast

 20. Photo of Aðalsteinn Bergdal

  Aðalsteinn Bergdal Cast

 21. Photo of Hilmar Jónsson

  Hilmar Jónsson Cast

 22. Photo of Lára Stefánsdóttir

  Lára Stefánsdóttir Cast

 23. Photo of Sigurveig Jónsdóttir

  Sigurveig Jónsdóttir Cast

 24. Photo of Karl Guðmundsson

  Karl Guðmundsson Cast

 25. Photo of Kjartan Bjargmundsson

  Kjartan Bjargmundsson Cast

 26. Photo of Pálmi Gestsson

  Pálmi Gestsson Cast

 27. Photo of Örn Árnason

  Örn Árnason Cast

 28. Photo of Birgir Sigurðsson

  Birgir Sigurðsson Cast

 29. Photo of Guðjón Haraldsson

  Guðjón Haraldsson Cast

 30. Photo of Guðmundur Davíðsson

  Guðmundur Davíðsson Cast

 31. Photo of Haraldur Guðjónsson

  Haraldur Guðjónsson Cast

 32. Photo of Ingi Már Gunnarsson

  Ingi Már Gunnarsson Cast

 33. Photo of Jón Ormar Ormsson

  Jón Ormar Ormsson Cast

 34. Photo of Jón Sigurðsson

  Jón Sigurðsson Cast

 35. Photo of Magnús Welding

  Magnús Welding Cast

 36. Photo of Ragnar Björnsson

  Ragnar Björnsson Cast

 37. Photo of Reynir Jónasson

  Reynir Jónasson Cast

 38. Photo of Stefán Guðmundsson

  Stefán Guðmundsson Cast

 39. Photo of Þorkell Jóhannsson

  Þorkell Jóhannsson Cast

 40. Photo of Grétar Snær Hjartarson

  Grétar Snær Hjartarson Cast

 41. Photo of Karl Jónatansson

  Karl Jónatansson Cast

 42. Photo of Ernst Backman

  Ernst Backman Cast

 43. Photo of Guðmundur Gunnarsson

  Guðmundur Gunnarsson Cast

 44. Photo of Guðlaugur Gauti Jónsson

  Guðlaugur Gauti Jónsson Cast

 45. Photo of Gunnar Magnusson

  Gunnar Magnusson Cast

 46. Photo of Þorleifur M. Magnússon

  Þorleifur M. Magnússon Cast

 47. Photo of Jón Karl Helgason

  Jón Karl Helgason Cinematography

 48. Photo of Jan Pehrson

  Jan Pehrson Cinematography

← Previous 1