For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Phạm Văn Khoa

  Phạm Văn Khoa Director and Cast

 2. Photo of Nguyễn Tự Huy

  Nguyễn Tự Huy Director

 3. Photo of Phan Đình Thanh

  Phan Đình Thanh Executive Producer

 4. Photo of Trần Cam

  Trần Cam Executive Producer

 5. Photo of Đoàn Lê

  Đoàn Lê Screenplay

 6. Photo of Nam Cao

  Nam Cao Screenplay

 7. Photo of Nguyễn Quang Tuấn

  Nguyễn Quang Tuấn Cinematography

 8. Photo of Đỗ Vân

  Đỗ Vân Cinematography

 9. Photo of Bùi Cường

  Bùi Cường Cast

 10. Photo of Đức Lưu

  Đức Lưu Cast

 11. Photo of Nguyễn Hữu Mười

  Nguyễn Hữu Mười Cast

 12. Photo of Kim Lân

  Kim Lân Cast

 13. Photo of Thanh Hiền

  Thanh Hiền Cast

 14. Photo of Mạnh Sinh

  Mạnh Sinh Cast

 15. Photo of Phạm Hoàng Hà

  Phạm Hoàng Hà Cast

 16. Photo of Tiến Mạnh

  Tiến Mạnh Cast

 17. Photo of Hoàng Yến

  Hoàng Yến Cast

 18. Photo of Mai Châu

  Mai Châu Cast

 19. Photo of Quách Thị Hồ

  Quách Thị Hồ Cast

 20. Photo of Vương Ngọc Điển

  Vương Ngọc Điển Cast

 21. Photo of Vương Ngọc Đích

  Vương Ngọc Đích Cast

 22. Photo of Nguyễn Hồng Thắng

  Nguyễn Hồng Thắng Cast

 23. Photo of Lê Văn Phúc

  Lê Văn Phúc Cast

 24. Photo of Trúc Quỳnh

  Trúc Quỳnh Cast

 25. Photo of Vũ Minh Tân

  Vũ Minh Tân Editing

 26. Photo of Trần Kim Thành

  Trần Kim Thành Editing

 27. Photo of Trần Đắc

  Trần Đắc Editing

 28. Photo of Nguyễn Ngọc Tuân

  Nguyễn Ngọc Tuân Production Design

 29. Photo of Lê Yên

  Lê Yên Music

 30. Photo of Đặng Thế Phong

  Đặng Thế Phong Music

 31. Photo of Trần Kim Thịnh

  Trần Kim Thịnh Sound

 32. Photo of Minh Tâm

  Minh Tâm Sound

 33. Photo of Lan Anh

  Lan Anh Costume Design

 34. Photo of Phan Anh Minh

  Phan Anh Minh Costume Design

 35. Photo of Kim Quế

  Kim Quế Costume Design