For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Phạm Văn Khoa

  Phạm Văn Khoa Director and Cast

 2. Photo of Nguyễn Tự Huy

  Nguyễn Tự Huy Director

 3. Photo of Đoàn Lê

  Đoàn Lê Screenplay

 4. Photo of Nam Cao

  Nam Cao Screenplay

 5. Photo of Bùi Cường

  Bùi Cường Cast

 6. Photo of Đức Lưu

  Đức Lưu Cast

 7. Photo of Nguyễn Hữu Mười

  Nguyễn Hữu Mười Cast

 8. Photo of Kim Lân

  Kim Lân Cast

 9. Photo of Thanh Hiền

  Thanh Hiền Cast

 10. Photo of Mạnh Sinh

  Mạnh Sinh Cast

 11. Photo of Phạm Hoàng Hà

  Phạm Hoàng Hà Cast

 12. Photo of Tiến Mạnh

  Tiến Mạnh Cast

 13. Photo of Hoàng Yến

  Hoàng Yến Cast

 14. Photo of Mai Châu

  Mai Châu Cast

 15. Photo of Quách Thị Hồ

  Quách Thị Hồ Cast

 16. Photo of Vương Ngọc Điển

  Vương Ngọc Điển Cast

 17. Photo of Vương Ngọc Đích

  Vương Ngọc Đích Cast

 18. Photo of Nguyễn Hồng Thắng

  Nguyễn Hồng Thắng Cast

 19. Photo of Lê Văn Phúc

  Lê Văn Phúc Cast

 20. Photo of Trúc Quỳnh

  Trúc Quỳnh Cast

 21. Photo of Nguyễn Quang Tuấn

  Nguyễn Quang Tuấn Cinematography

 22. Photo of Đỗ Vân

  Đỗ Vân Cinematography

 23. Photo of Lê Yên

  Lê Yên Music

 24. Photo of Đặng Thế Phong

  Đặng Thế Phong Music

 25. Photo of Nguyễn Ngọc Tuân

  Nguyễn Ngọc Tuân Production Design

 26. Photo of Phan Đình Thanh

  Phan Đình Thanh Executive Producer

 27. Photo of Trần Cam

  Trần Cam Executive Producer

 28. Photo of Vũ Minh Tân

  Vũ Minh Tân Editing

 29. Photo of Trần Kim Thành

  Trần Kim Thành Editing

 30. Photo of Trần Đắc

  Trần Đắc Editing

 31. Photo of Trần Kim Thịnh

  Trần Kim Thịnh Sound

 32. Photo of Minh Tâm

  Minh Tâm Sound

 33. Photo of Lan Anh

  Lan Anh Costume Design

 34. Photo of Phan Anh Minh

  Phan Anh Minh Costume Design

 35. Photo of Kim Quế

  Kim Quế Costume Design