For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Tadashi Imai

  Tadashi Imai Director

 2. Photo of Toshirô Ide

  Toshirô Ide Screenplay

 3. Photo of Yojiro Ishizaka

  Yojiro Ishizaka Screenplay

 4. Photo of Setsuko Hara

  Setsuko Hara Cast

 5. Photo of Ryô Ikebe

  Ryô Ikebe Cast

 6. Photo of Michiyo Kogure

  Michiyo Kogure Cast

 7. Photo of Yôko Sugi

  Yôko Sugi Cast

 8. Photo of Ichiro Ryuzaki

  Ichiro Ryuzaki Cast

 9. Photo of Setsuko Wakayama

  Setsuko Wakayama Cast

 10. Photo of Asakazu Nakai

  Asakazu Nakai Cinematography

 11. Photo of Ryôichi Hattori

  Ryôichi Hattori Music

 12. Photo of Takashi Matsuyama

  Takashi Matsuyama Production Design

 13. Photo of Sanezumi Fujimoto

  Sanezumi Fujimoto Producer

 14. Photo of Hisashi Shimonaga

  Hisashi Shimonaga Sound