For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yasuzô Masumura

  Yasuzô Masumura Director

 2. Photo of Yoshio Shirasaka

  Yoshio Shirasaka Screenplay

 3. Photo of Hiroaki Fujii

  Hiroaki Fujii Screenplay

 4. Photo of Ayako Wakao

  Ayako Wakao Cast

 5. Photo of Kenji Sugawara

  Kenji Sugawara Cast

 6. Photo of Keizo Kawasaki

  Keizo Kawasaki Cast

 7. Photo of Cheiko Higashiyama

  Cheiko Higashiyama Cast

 8. Photo of Kuniko Miyake

  Kuniko Miyake Cast

 9. Photo of Chôchô Miyako

  Chôchô Miyako Cast

 10. Photo of Sadako Sawamura

  Sadako Sawamura Cast

 11. Photo of Jiro Tamiya

  Jiro Tamiya Cast

 12. Photo of Michio Takahashi

  Michio Takahashi Cinematography

 13. Photo of Taichirô Kosugi

  Taichirô Kosugi Music

 14. Photo of Atsuji Shibata

  Atsuji Shibata Production Design

 15. Photo of Masaichi Nagata

  Masaichi Nagata Producer

 16. Photo of Tatsuji Nakashizu

  Tatsuji Nakashizu Editing