For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Zeki Ökten

  Zeki Ökten Director

 2. Photo of Fatih Altinoz

  Fatih Altinoz Screenplay

 3. Photo of Cüneyt Türel

  Cüneyt Türel Cast

 4. Photo of Yaman Tarcan

  Yaman Tarcan Cast

 5. Photo of Bülent Kayabaş

  Bülent Kayabaş Cast

 6. Photo of Nilgün Belgün

  Nilgün Belgün Cast

 7. Photo of Yüksel Arıcı

  Yüksel Arıcı Cast

 8. Photo of Ipek Bilgin

  Ipek Bilgin Cast

 9. Photo of Erol Demiröz

  Erol Demiröz Cast

 10. Photo of Gürgen Öz

  Gürgen Öz Cast

 11. Photo of Yavuz Sepetçi

  Yavuz Sepetçi Cast

 12. Photo of Serkan Keskin

  Serkan Keskin Cast

 13. Photo of Derya Durmaz

  Derya Durmaz Cast

 14. Photo of Serzgi Mengi

  Serzgi Mengi Cast

 15. Photo of Belit Özükan

  Belit Özükan Cast

 16. Photo of Senay Gürler

  Senay Gürler Cast

 17. Photo of İhsan Bilsev

  İhsan Bilsev Cast

 18. Photo of Gokhan Atilmis

  Gokhan Atilmis Cinematography