For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Khodzha Kuli Narliyev

  Khodzha Kuli Narliyev Director

 2. Photo of Anatoli Ivanov

  Anatoli Ivanov Cinematography

 3. Photo of Maya-Gozel Aimedova

  Maya-Gozel Aimedova Cast

 4. Photo of Khodzha Durdy Narliyev

  Khodzha Durdy Narliyev Cast

 5. Photo of Khommat Mullik

  Khommat Mullik Cast

 6. Photo of Ainabat Amanlieva

  Ainabat Amanlieva Cast

 7. Photo of Ogulkurban Durdyev

  Ogulkurban Durdyev Cast

 8. Photo of Arslan Muradov

  Arslan Muradov Cast

 9. Photo of Mergen Niyazov

  Mergen Niyazov Cast

 10. Photo of Khodzam Ovezgelenov

  Khodzam Ovezgelenov Cast

 11. Photo of Annamamed Khodzhaniyazov

  Annamamed Khodzhaniyazov Production Design

 12. Photo of Redzhep Redzhepov

  Redzhep Redzhepov Music

 13. Photo of Chaly Annahalov

  Chaly Annahalov Sound