For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Keisuke Kinoshita

  Keisuke Kinoshita Director, Screenplay

 2. Photo of Masaharu Kokaji

  Masaharu Kokaji Producer

 3. Photo of Hiroshi Kusuda

  Hiroshi Kusuda Cinematography

 4. Photo of Chishû Ryû

  Chishû Ryû Cast

 5. Photo of Kinuyo Tanaka

  Kinuyo Tanaka Cast

 6. Photo of Yoshiko Kuga

  Yoshiko Kuga Cast

 7. Photo of Kazuya Kosaka

  Kazuya Kosaka Cast

 8. Photo of Yusuke Kawazu

  Yusuke Kawazu Cast

 9. Photo of Takahiro Tamura

  Takahiro Tamura Cast

 10. Photo of Teiji Takahashi

  Teiji Takahashi Cast

 11. Photo of Toshiko Kobayashi

  Toshiko Kobayashi Cast

 12. Photo of Minoru Oki

  Minoru Oki Cast

 13. Photo of Masao Oda

  Masao Oda Cast

 14. Photo of Fumiko Okamura

  Fumiko Okamura Cast

 15. Photo of Hizuru Takachiho

  Hizuru Takachiho Cast

 16. Photo of Kumeko Urabe

  Kumeko Urabe Cast

 17. Photo of Toshio Hosokawa

  Toshio Hosokawa Cast

 18. Photo of Yoshi Sugihara

  Yoshi Sugihara Editing

 19. Photo of Chûji Kinoshita

  Chûji Kinoshita Music

 20. Photo of Hisao Ono

  Hisao Ono Sound