For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Aleksandr Zarkhi

  Aleksandr Zarkhi Director

 2. Photo of Rza Tahmasib

  Rza Tahmasib Director

 3. Photo of Grigori Koltunov

  Grigori Koltunov Screenplay

 4. Photo of Yevgeni Pomeshchikov

  Yevgeni Pomeshchikov Screenplay

 5. Photo of Iosif Kheifits

  Iosif Kheifits Screenplay and Director

 6. Photo of Mirzaaga Aliyev

  Mirzaaga Aliyev Cast

 7. Photo of Marziyya Davudova

  Marziyya Davudova Cast

 8. Photo of Nikolai Okhlopkov

  Nikolai Okhlopkov Cast

 9. Photo of Naciba Malikova

  Naciba Malikova Cast

 10. Photo of Inci Eroglu

  Inci Eroglu Cast

 11. Photo of Nikolay Kryuchkov

  Nikolay Kryuchkov Cast

 12. Photo of Pyotr Arzhanov

  Pyotr Arzhanov Cast

 13. Photo of Serke Kozhamkulov

  Serke Kozhamkulov Cast

 14. Photo of Mikheil Gelovani

  Mikheil Gelovani Cast

 15. Photo of Nikolai Mordvinov

  Nikolai Mordvinov Cast

 16. Photo of Vladimir Gardin

  Vladimir Gardin Cast

 17. Photo of Viktor Stanitsyn

  Viktor Stanitsyn Cast

 18. Photo of Gavriil Egiazarov

  Gavriil Egiazarov Cinematography

 19. Photo of Qara Qarayev

  Qara Qarayev Music

 20. Photo of Mikhail Yuferov

  Mikhail Yuferov Production Design