For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Lưu Trọng Ninh

  Lưu Trọng Ninh Director

 2. Photo of Nguyễn Thị Hồng Ngát

  Nguyễn Thị Hồng Ngát Screenplay

 3. Photo of Thu Hà

  Thu Hà Cast

 4. Photo of Đơn Dương

  Đơn Dương Cast

 5. Photo of Kim Xuyến

  Kim Xuyến Cast

 6. Photo of Hoàng Quang Thiện

  Hoàng Quang Thiện Cast

 7. Photo of Trần Thế Dân

  Trần Thế Dân Cinematography