For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Toshifumi Matsushita

  Toshifumi Matsushita Director, Editing, Producer Screenplay

 2. Photo of Christian Huaygua

  Christian Huaygua Cast

 3. Photo of Luis Mamani

  Luis Mamani Cast

 4. Photo of Faniy Mosques

  Faniy Mosques Cast

 5. Photo of Francisco Gutierrez

  Francisco Gutierrez Cast

 6. Photo of Hilaria Cabrera

  Hilaria Cabrera Cast

 7. Photo of Francisco Lazo

  Francisco Lazo Cast

 8. Photo of Emiliana Panama

  Emiliana Panama Cast

 9. Photo of Carlos Crespo

  Carlos Crespo Cinematography

 10. Photo of Cesar Perez Hurtado

  Cesar Perez Hurtado Cinematography

 11. Photo of Guillermo Ruiz

  Guillermo Ruiz Cinematography

 12. Photo of Gustavo Soto

  Gustavo Soto Cinematography

 13. Photo of Luzmila Carpio

  Luzmila Carpio Music

 14. Photo of Keiko Komori

  Keiko Komori Executive Producer

 15. Photo of Cludio Duran

  Cludio Duran Sound