For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshitaro Nomura

  Yoshitaro Nomura Director

 2. Photo of Shohei Ooka

  Shohei Ooka Screenplay

 3. Photo of Kaneto Shindô

  Kaneto Shindô Screenplay

 4. Photo of Keiko Matsuzaka

  Keiko Matsuzaka Cast

 5. Photo of Shinobu Ōtake

  Shinobu Ōtake Cast

 6. Photo of Toshiyuki Nagashima

  Toshiyuki Nagashima Cast

 7. Photo of Tsunehiko Watase

  Tsunehiko Watase Cast

 8. Photo of Shinsuke Ashida

  Shinsuke Ashida Cast

 9. Photo of Hisaya Morishige

  Hisaya Morishige Cast

 10. Photo of Junko Natsu

  Junko Natsu Cast

 11. Photo of Kô Nishimura

  Kô Nishimura Cast

 12. Photo of Nobuko Otowa

  Nobuko Otowa Cast

 13. Photo of Shin Saburi

  Shin Saburi Cast

 14. Photo of Asao Sano

  Asao Sano Cast

 15. Photo of Tetsurô Tanba

  Tetsurô Tanba Cast

 16. Photo of Kei Yamamoto

  Kei Yamamoto Cast

 17. Photo of Takashi Kawamata

  Takashi Kawamata Cinematography

 18. Photo of Yasushi Akutagawa

  Yasushi Akutagawa Music