For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Wataru Kenmochi

  Wataru Kenmochi Screenplay

 2. Photo of Katsura Morimura

  Katsura Morimura Screenplay

 3. Photo of Miyoko Akaza

  Miyoko Akaza Cast

 4. Photo of Tomoyo Harada

  Tomoyo Harada Cast

 5. Photo of Wakaba Irie

  Wakaba Irie Cast

 6. Photo of Shigeru Izumiya

  Shigeru Izumiya Cast

 7. Photo of Nenji Kobayashi

  Nenji Kobayashi Cast

 8. Photo of Kayo Matsuo

  Kayo Matsuo Cast

 9. Photo of Tori Miki

  Tori Miki Cast

 10. Photo of Tôru Minegishi

  Tôru Minegishi Cast

 11. Photo of Hideo Murota

  Hideo Murota Cast

 12. Photo of Maiko Ogawa

  Maiko Ogawa Cast

 13. Photo of Nobuko Otowa

  Nobuko Otowa Cast

 14. Photo of Gil Peterson

  Gil Peterson Cast

 15. Photo of Yukihiro Takahashi

  Yukihiro Takahashi Cast

 16. Photo of Ryôichi Takayanagi

  Ryôichi Takayanagi Cast

 17. Photo of Yoshitaka Sakamoto

  Yoshitaka Sakamoto Cinematography

 18. Photo of Sunao Sakagami

  Sunao Sakagami Producer

 19. Photo of Hiroshi Sugawara

  Hiroshi Sugawara Producer

 20. Photo of Kyoko Obayashi

  Kyoko Obayashi Producer

 21. Photo of Haruki Kadokawa

  Haruki Kadokawa Executive Producer

 22. Photo of Nobuhiko Ôbayashi

  Nobuhiko Ôbayashi Editing and Director

 23. Photo of Shohei Hayashi

  Shohei Hayashi Sound