For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Wu Yonggang

    Wu Yonggang Director and Screenplay

  2. Photo of Zhou Shimu

    Zhou Shimu Cinematography