For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoichi Ushihara

  Yoichi Ushihara Director

 2. Photo of Shimoizaka

  Shimoizaka Screenplay

 3. Photo of Tôru Abe

  Tôru Abe Cast

 4. Photo of Muto Akio

  Muto Akio Cast

 5. Photo of Fujioka Chongqing

  Fujioka Chongqing Cast

 6. Photo of Hirata Daisaburo

  Hirata Daisaburo Cast

 7. Photo of Ryoji Hayama

  Ryoji Hayama Cast

 8. Photo of Akira Kobayashi

  Akira Kobayashi Cast

 9. Photo of Matsumoto

  Matsumoto Cast

 10. Photo of Kayo Matsuo

  Kayo Matsuo Cast

 11. Photo of Yôko Minamida

  Yôko Minamida Cast

 12. Photo of Miyazaki

  Miyazaki Cast

 13. Photo of Keisuke Noro

  Keisuke Noro Cast

 14. Photo of Yuji Odaka

  Yuji Odaka Cast

 15. Photo of Osamu

  Osamu Cast

 16. Photo of Hatsui Sakae

  Hatsui Sakae Cast

 17. Photo of Reiko Sasamori

  Reiko Sasamori Cast

 18. Photo of Morizuka Satoshi

  Morizuka Satoshi Cast

 19. Photo of Mari Shiraki

  Mari Shiraki Cast

 20. Photo of Koji Wada

  Koji Wada Cast

 21. Photo of Mokpo Yu

  Mokpo Yu Cast

 22. Photo of Yamada Zen

  Yamada Zen Cast

 23. Photo of Saburo Isayama

  Saburo Isayama Cinematography

 24. Photo of Omori Sheng Taro

  Omori Sheng Taro Music