For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Sergio Martino

  Sergio Martino Director

 2. Photo of Vittorio Caronia

  Vittorio Caronia Screenplay

 3. Photo of Ernesto Gastaldi

  Ernesto Gastaldi Screenplay

 4. Photo of Eduardo Manzanos

  Eduardo Manzanos Screenplay

 5. Photo of George Hilton

  George Hilton Cast

 6. Photo of Edwige Fenech

  Edwige Fenech Cast

 7. Photo of Conchita Airoldi

  Conchita Airoldi Cast

 8. Photo of Ivan Rassimov

  Ivan Rassimov Cast

 9. Photo of Alberto de Mendoza

  Alberto de Mendoza Cast

 10. Photo of Manuel Gil

  Manuel Gil Cast

 11. Photo of Carlo Alighiero

  Carlo Alighiero Cast

 12. Photo of Bruno Corazzari

  Bruno Corazzari Cast

 13. Photo of Marella Corbi

  Marella Corbi Cast

 14. Photo of Miguel Del Castillo

  Miguel Del Castillo Cast

 15. Photo of Brizio Montinaro

  Brizio Montinaro Cast

 16. Photo of Mira Vidotto

  Mira Vidotto Cast

 17. Photo of Emilio Foriscot

  Emilio Foriscot Cinematography

 18. Photo of Floriano Trenker

  Floriano Trenker Cinematography

 19. Photo of Nora Orlandi

  Nora Orlandi Music

 20. Photo of José Luis Galicia

  José Luis Galicia Production Design

 21. Photo of Jaime Pérez Cubero

  Jaime Pérez Cubero Production Design

 22. Photo of Antonio Crescenzi

  Antonio Crescenzi Producer

 23. Photo of Luciano Martino

  Luciano Martino Producer

 24. Photo of Eugenio Alabiso

  Eugenio Alabiso Editing

 25. Photo of Pietro Ortolani

  Pietro Ortolani Sound