For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Grigori Kozintsev

  Grigori Kozintsev Director

 2. Photo of Leonid Trauberg

  Leonid Trauberg Director

 3. Photo of Mikhail Zharov

  Mikhail Zharov Cast

 4. Photo of Maksim Shtraukh

  Maksim Shtraukh Cast

 5. Photo of Lidiya Atmanaki

  Lidiya Atmanaki Cast

 6. Photo of Yanina Zhejmo

  Yanina Zhejmo Cast

 7. Photo of Mikhail Vysotsky

  Mikhail Vysotsky Cast

 8. Photo of Vsevolod Pudovkin

  Vsevolod Pudovkin Cast

 9. Photo of Konstantin Sorokin

  Konstantin Sorokin Cast

 10. Photo of Mikhail Astangov

  Mikhail Astangov Cast

 11. Photo of Lyudmila Shabalina

  Lyudmila Shabalina Cast

 12. Photo of Andrei Moskvin

  Andrei Moskvin Cinematography

 13. Photo of Lev Shvarts

  Lev Shvarts Music

 14. Photo of Yevgeni Yenej

  Yevgeni Yenej Production Design

 15. Photo of Ilya Volk

  Ilya Volk Sound