For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Kentaro Hachisuka

  Kentaro Hachisuka Director and Screenplay

 2. Photo of Aya Akahori

  Aya Akahori Cast

 3. Photo of Minako Ban

  Minako Ban Cast

 4. Photo of Mickey Curtis

  Mickey Curtis Cast

 5. Photo of William Jack Hancock

  William Jack Hancock Cast

 6. Photo of Junko Mashina

  Junko Mashina Cast

 7. Photo of Shinichi Minami

  Shinichi Minami Cast

 8. Photo of Reiko Nakane

  Reiko Nakane Cast

 9. Photo of Chika Nomura

  Chika Nomura Cast

 10. Photo of Megu Nomura

  Megu Nomura Cast

 11. Photo of Osamu Ohtomo

  Osamu Ohtomo Cast

 12. Photo of Seiji Rokkaku

  Seiji Rokkaku Cast

 13. Photo of Mayumi Suzuki

  Mayumi Suzuki Cast

 14. Photo of Yûko Uehara

  Yûko Uehara Cast

 15. Photo of Hiroaki Watanabe

  Hiroaki Watanabe Cast

 16. Photo of Koshiro Otsu

  Koshiro Otsu Cinematography

 17. Photo of Chiku Kobayashi

  Chiku Kobayashi Music