For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Shinji Sômai

  Shinji Sômai Director

 2. Photo of Fumihiro Nakajima

  Fumihiro Nakajima Screenplay

 3. Photo of Koichi Sato

  Koichi Sato Cast

 4. Photo of Yuki Saitô

  Yuki Saitô Cast

 5. Photo of Tsutomu Yamazaki

  Tsutomu Yamazaki Cast

 6. Photo of Shiho Fujimura

  Shiho Fujimura Cast

 7. Photo of Sumiko Fuji

  Sumiko Fuji Cast

 8. Photo of Chisako Hara

  Chisako Hara Cast

 9. Photo of Kyoko Mitsubayashi

  Kyoko Mitsubayashi Cast

 10. Photo of Keita Okada

  Keita Okada Cast

 11. Photo of Tomokazu Miura

  Tomokazu Miura Cast

 12. Photo of Kimiko Yo

  Kimiko Yo Cast

 13. Photo of Mutsuo Naganuma

  Mutsuo Naganuma Cinematography

 14. Photo of Yoshihide Otomo

  Yoshihide Otomo Music

 15. Photo of Fumio Ogawa

  Fumio Ogawa Production Design

 16. Photo of Nozomu Enoki

  Nozomu Enoki Producer

 17. Photo of Takashi Yajima

  Takashi Yajima Producer

 18. Photo of Shigehiro Nakagawa

  Shigehiro Nakagawa Executive Producer

 19. Photo of Yoshiyuki Okuhara

  Yoshiyuki Okuhara Editing