For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Binka Zhelyazkova

  Binka Zhelyazkova Director

 2. Photo of Hristo Ganev

  Hristo Ganev Screenplay

 3. Photo of Vasil Holiolchev

  Vasil Holiolchev Cinematography

 4. Photo of Dimitar Buynozov

  Dimitar Buynozov Cast

 5. Photo of Rumyana Karabelova

  Rumyana Karabelova Cast

 6. Photo of Lyudmila Cheshmedzhieva

  Lyudmila Cheshmedzhieva Cast

 7. Photo of Emilia Radeva

  Emilia Radeva Cast

 8. Photo of Anani Yavashev

  Anani Yavashev Cast

 9. Photo of Simeon Pironkov

  Simeon Pironkov Music

 10. Photo of Georgi Georgiev-Getz

  Georgi Georgiev-Getz Cast

 11. Photo of Georgi Naumov

  Georgi Naumov Cast

 12. Photo of Ivan Trifonov

  Ivan Trifonov Cast

 13. Photo of Dimitar Panov

  Dimitar Panov Cast

 14. Photo of Ivan Bratanov

  Ivan Bratanov Cast

 15. Photo of Dora Stoyanova

  Dora Stoyanova Cast