For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Đặng Nhật Minh

  Đặng Nhật Minh Director and Screenplay

 2. Photo of Lê Vân

  Lê Vân Cast

 3. Photo of Nguyễn Hữu Mười

  Nguyễn Hữu Mười Cast

 4. Photo of Đặng Lưu Việt Bảo

  Đặng Lưu Việt Bảo Cast

 5. Photo of Lại Phú Cường

  Lại Phú Cường Cast