For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Baken Kydykeyeva

  Baken Kydykeyeva Cast

 2. Photo of Muratbek Ryskulov

  Muratbek Ryskulov Cast

 3. Photo of Shaarbek Kobaganov

  Shaarbek Kobaganov Cast

 4. Photo of A. Abayeva

  A. Abayeva Cast

 5. Photo of Melis Ubukeyev

  Melis Ubukeyev Director and Screenplay

 6. Photo of Nikolai Rozhkov

  Nikolai Rozhkov Screenplay

 7. Photo of Mukay Elenbayev

  Mukay Elenbayev Screenplay

 8. Photo of Kydyrzhan Kydyraliev

  Kydyrzhan Kydyraliev Cinematography

 9. Photo of S. Aganyan

  S. Aganyan Production Design

 10. Photo of V. Konchakov

  V. Konchakov Music