For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshiyuki Kuroda

  Yoshiyuki Kuroda Director

 2. Photo of Tetsurô Yoshida

  Tetsurô Yoshida Screenplay

 3. Photo of Yoshihiko Aoyama

  Yoshihiko Aoyama Cast

 4. Photo of Hideki Hanamura

  Hideki Hanamura Cast

 5. Photo of Chikara Hashimoto

  Chikara Hashimoto Cast

 6. Photo of Hiromi Inoue

  Hiromi Inoue Cast

 7. Photo of Mari Kanda

  Mari Kanda Cast

 8. Photo of Takashi Kanda

  Takashi Kanda Cast

 9. Photo of Akane Kawasaki

  Akane Kawasaki Cast

 10. Photo of Gen Kimura

  Gen Kimura Cast

 11. Photo of Gen Kuroki

  Gen Kuroki Cast

 12. Photo of Ikuko Môri

  Ikuko Môri Cast

 13. Photo of Tokio Oki

  Tokio Oki Cast

 14. Photo of Tomoo Uchida

  Tomoo Uchida Cast

 15. Photo of Yukiyasu Watanabe

  Yukiyasu Watanabe Cast

 16. Photo of Keiko Yukitomo

  Keiko Yukitomo Cast

 17. Photo of Osamu Ôkawa

  Osamu Ôkawa Cast

 18. Photo of Hiroshi Imai

  Hiroshi Imai Cinematography

 19. Photo of Sei Ikeno

  Sei Ikeno Music

 20. Photo of Yamato Yashiro

  Yamato Yashiro Producer

 21. Photo of Toshio Taniguchi

  Toshio Taniguchi Editing