For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Shukhrat Abbasov

  Shukhrat Abbasov Director

 2. Photo of Rachmat Faysi

  Rachmat Faysi Screenplay

 3. Photo of Lyutfi Sarymsakova

  Lyutfi Sarymsakova Cast

 4. Photo of Abid Dshalilov

  Abid Dshalilov Cast

 5. Photo of Gena Tkachenko

  Gena Tkachenko Cast

 6. Photo of Fima Kaminer

  Fima Kaminer Cast

 7. Photo of Larisa Luppian

  Larisa Luppian Cast

 8. Photo of Khatam Faiziyev

  Khatam Faiziyev Cinematography

 9. Photo of Ikram Akhbarov

  Ikram Akhbarov Music

 10. Photo of Emonuel Kalantarov

  Emonuel Kalantarov Production Design

 11. Photo of Nariman Rakhimbayev

  Nariman Rakhimbayev Production Design

 12. Photo of Dzhamal Akhmedov

  Dzhamal Akhmedov Sound