For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Seijun Suzuki

  Seijun Suzuki Director

 2. Photo of Takeshi Yamamoto

  Takeshi Yamamoto Producer

 3. Photo of Heigo Suzuki

  Heigo Suzuki Screenplay

 4. Photo of Yoshiro Tsuji

  Yoshiro Tsuji Screenplay

 5. Photo of Kazue Nagatsuka

  Kazue Nagatsuka Cinematography

 6. Photo of Akira Kobayashi

  Akira Kobayashi Cast

 7. Photo of Mihoko Inagaki

  Mihoko Inagaki Cast

 8. Photo of Misako Watanabe

  Misako Watanabe Cast

 9. Photo of Hideaki Nitani

  Hideaki Nitani Cast

 10. Photo of Yuji Odaka

  Yuji Odaka Cast

 11. Photo of Shoichi Ozawa

  Shoichi Ozawa Cast

 12. Photo of Toyo Takahashi

  Toyo Takahashi Cast

 13. Photo of Akira Suzuki

  Akira Suzuki Editing

 14. Photo of Kimihiko Nakamura

  Kimihiko Nakamura Production Design

 15. Photo of Seiji Hiraoka

  Seiji Hiraoka Music

 16. Photo of Tsugio Yonezu

  Tsugio Yonezu Sound