For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Seijun Suzuki

  Seijun Suzuki Director

 2. Photo of Ichiro Ikeda

  Ichiro Ikeda Screenplay

 3. Photo of Tadaaki Yamazaki

  Tadaaki Yamazaki Screenplay

 4. Photo of Haruhiko Oyabu

  Haruhiko Oyabu Screenplay

 5. Photo of Jô Shishido

  Jô Shishido Cast

 6. Photo of Misako Watanabe

  Misako Watanabe Cast

 7. Photo of Tamio Kawaji

  Tamio Kawaji Cast

 8. Photo of Ichiro Kijima

  Ichiro Kijima Cast

 9. Photo of Mizuho Suzuki

  Mizuho Suzuki Cast

 10. Photo of Shoji Kobayashi

  Shoji Kobayashi Cast

 11. Photo of Kinzô Shin

  Kinzô Shin Cast

 12. Photo of Eiji Go

  Eiji Go Cast

 13. Photo of Nobuo Kaneko

  Nobuo Kaneko Cast

 14. Photo of Kazue Nagatsuka

  Kazue Nagatsuka Cinematography

 15. Photo of Hajime Okumura

  Hajime Okumura Music

 16. Photo of Yoshinaga Yokoo

  Yoshinaga Yokoo Production Design

 17. Photo of Keinosuke Kubo

  Keinosuke Kubo Producer