For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshitaro Nomura

  Yoshitaro Nomura Director

 2. Photo of Shinobu Hashimoto

  Shinobu Hashimoto Screenplay

 3. Photo of Seicho Matsumoto

  Seicho Matsumoto Screenplay

 4. Photo of Yôji Yamada

  Yôji Yamada Screenplay

 5. Photo of Yoshiko Kuga

  Yoshiko Kuga Cast

 6. Photo of Hizuru Takachiho

  Hizuru Takachiho Cast

 7. Photo of Ineko Arima

  Ineko Arima Cast

 8. Photo of Kôji Nanbara

  Kôji Nanbara Cast

 9. Photo of Kô Nishimura

  Kô Nishimura Cast

 10. Photo of Sadako Sawamura

  Sadako Sawamura Cast

 11. Photo of Yoshi Katô

  Yoshi Katô Cast

 12. Photo of Tatsuo Nagai

  Tatsuo Nagai Cast

 13. Photo of Mutsuko Sakura

  Mutsuko Sakura Cast

 14. Photo of Takanobu Hozumi

  Takanobu Hozumi Cast

 15. Photo of Hisao Toake

  Hisao Toake Cast

 16. Photo of Masao Oda

  Masao Oda Cast

 17. Photo of Takamaru Sasaki

  Takamaru Sasaki Cast

 18. Photo of Toyo Takahashi

  Toyo Takahashi Cast

 19. Photo of Takashi Kawamata

  Takashi Kawamata Cinematography

 20. Photo of Yasushi Akutagawa

  Yasushi Akutagawa Music

 21. Photo of Ichinosuke Hozumi

  Ichinosuke Hozumi Producer