Nous utilisons les cookies pour s'assurer que vous viviez la meilleure expérience possible sur notre site. Pour plus d'informations : Click here.
AccepterRejeter
Photo de Jindřich Polák
Photo de Jindřich Polák

Jindřich Polák

“Povahově jsme si byli velice vzdáleni . [Otto Šimánek] byl tichý, mírný a tolerantní. Já jsem toho opakem, alespoň pokud se profese týká. Je s podivem, že přes moji výbušnou, maximalistickou a temperamentní pracovní metodu mezi námi nikdy nedošlo ke konfliktu. Snad je to tím, že se vždy velice zklidním, když pracuji s dětmi.”

Réalisateur/trice

Scénariste