For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Kenji Mizoguchi का फोटो

  Kenji Mizoguchi Director

 2. Ryunosuke Shimizu का फोटो

  Ryunosuke Shimizu Screenplay

 3. Sueko Ito का फोटो

  Sueko Ito Cast

 4. Shiro Kato का फोटो

  Shiro Kato Cast

 5. Kentaro Kawamata का फोटो

  Kentaro Kawamata Cast

 6. Hiromichi Kawata का फोटो

  Hiromichi Kawata Cast

 7. Shigeru Kido का फोटो

  Shigeru Kido Cast

 8. Shizue Matsumoto का फोटो

  Shizue Matsumoto Cast

 9. Yutaka Mimasu का फोटो

  Yutaka Mimasu Cast

 10. Shigeru Mokudo का फोटो

  Shigeru Mokudo Cast

 11. Ichiro Shibayama का फोटो

  Ichiro Shibayama Cast

 12. Michiko Tachibana का फोटो

  Michiko Tachibana Cast

 13. Masujiro Takagi का फोटो

  Masujiro Takagi Cast

 14. Mineko Tsuji का फोटो

  Mineko Tsuji Cast

 15. Tatsuyuki Yokota का फोटो

  Tatsuyuki Yokota Cinematography