Untuk pengalaman lebih baik di MUBI, perbarui browser Anda.
Foto Zhu Shengwei

Zhu Shengwei

Director

Cinematographer