Foto di Keiji Yamashita
Foto di Keiji Yamashita

Keiji Yamashita

Interprete