For a better experience on MUBI, update your browser.

Bergen Internasjonale FilmFestival 2010

by Adrien Le Gall
Bergen Internasjonale FilmFestival 2010 by Adrien Le Gall

Rangering av filmene jeg så på BIFF 2010, jeg kunne ikke finne ‘My Playground’, ‘The people vs. George Lucas’ og ‘In the beginning there was light’, jeg tok meg heller ikke tid til å se om de elendige filmene som var med i den norske kortfilmkonkurransen finnes på Mubi…