For a better experience on MUBI, update your browser.

MIRANDO DETRÁS DE LA GRAN MURALLA - SEGUNDA PARTE : WU-XIA Y EL CINE DE CHINGADAZOS HONGKONÉS (ANTOLOGÍA EN VIDEO)

by VENIMOS LOS JODIMOS Y NOS FUIMOS
MIRANDO DETRÁS DE LA GRAN MURALLA - SEGUNDA PARTE : WU-XIA Y EL CINE DE CHINGADAZOS HONGKONÉS (ANTOLOGÍA EN VIDEO) by VENIMOS LOS JODIMOS Y NOS FUIMOS
THE TRAIL OF THE BROKEN BLADE DUAN CHANG JIAN Hong Kong 1967 104 Min Color 2.35:1 Mandarin DIR Chang Cheh PROD Run Run Shaw SCR Chang Cheh DP Pao Hsueh-Li CAST Wang Yu, Kiu Chong, Chin Ping, Lisa Chiao Chiao, Chen Hung-Lieh, Liu Chia-Liang, Ngai Ping-Ngo, Fan Mei-Sheng, Tien Feng, Wai Lo, Yuen Woo-ping, Wang Kuang-Yu BAT WITHOUT WINGS Hong Kong 1980 92 Min CAST Yuen Chor, Ouyang Pei Shan, Liu Lai Ling, Ku Feng, Yee Tung-Shing, Ching Tang THE SWORD MING JIAN Hong Kong 1980 86 Min Color 2.35:1 Cantonés DIR Patrick Tam PROD Raymond Chow SCR Clifford Choi, Patrick Tam, Ying Huang, Shing Hon Lau, Tianci Liu, Zigiang Lu DP Bill Wong CAST Adam… Read more

THE TRAIL OF THE BROKEN BLADE
DUAN CHANG JIAN
Hong Kong
1967
104 Min
Color
2.35:1
Mandarin

DIR Chang Cheh
PROD Run Run Shaw
SCR Chang Cheh
DP Pao Hsueh-Li
CAST Wang Yu, Kiu Chong, Chin Ping, Lisa Chiao Chiao, Chen Hung-Lieh, Liu Chia-Liang, Ngai Ping-Ngo, Fan Mei-Sheng, Tien Feng, Wai Lo, Yuen Woo-ping, Wang Kuang-Yu

BAT WITHOUT WINGS
Hong Kong
1980
92 Min

CAST Yuen Chor, Ouyang Pei Shan, Liu Lai Ling, Ku Feng, Yee Tung-Shing, Ching Tang

THE SWORD
MING JIAN
Hong Kong
1980
86 Min
Color
2.35:1
Cantonés

DIR Patrick Tam
PROD Raymond Chow
SCR Clifford Choi, Patrick Tam, Ying Huang, Shing Hon Lau, Tianci Liu, Zigiang Lu
DP Bill Wong
CAST Adam Cheng, Feng Tien, Eddy Ko, Norman Chu, Qiqi Chen, Jade Hsu
ED Peter Cheung
MUSIC Joseph Koo

HERMANOS DE SANGRE
CI MA
Hong Kong
1973
118 Min
Color
2.35:1
Mandarín

DIR Chang Cheh
EXEC Runme Shaw
SCR Chang Cheh, Ni Kuang
DP Mu-To Kung
CAST David Chiang, Ti Lung, Chen Kuan Tai, Ching Li, Ching Tien
ED Ting Hung Kuo
MUSIC Chen Yung-Yu

JADE TIGER
Hong Kong 1977
DIR Chor Yuen

THE SENTIMENTAL SWORDSMAN
TO CHING CHIEN KO WU CHING CHIEN
Hong Kong
1977
96 Min
Color
2.35:1
Mandarin

DIR Chor Yuen
PROD Run Run Shaw
SCR Chor Yuen, Ku Lung
DP Huang Chieh
CAST Ti Lung, Ching Li, Derek Yee Tung-Sing, Yueh Hua, Fan Mei-Sheng, Ku Feng, Norman Chu Siu-Keung, Candice Yu On-On, Ngaai Fei, Yeung Chi-Hing, Yee Tung-Shing, Yu On-on, Hua Yueh
MUSIC Chen Yung-Yu

RETURN OF THE SENTIMENTAL SWORDSMAN
MO JIAN XIA QING
Hong Kong
1981
101 Min
Color
2.35:1
Mandarin, Cantonese

DIR Chor Yuen
PROD Run Run Shaw
SCR Chor Yuen
DP Wong Chit
CAST Ti Lung, Alexander Fu Sheng, Derek Yee Tung-Sing, Ching Li, Lo Lieh, Ku Feng, Yueh Hua, Lau Wing, Helen Poon Bing-Seung, Kara Hui Ying-Hung, Goo Goon-Chung

COME DRINK WITH ME
DA ZUI XIA
Hong Kong
1966
91 Min
Color
2.35:1
Mandarin

DIR King Hu
PROD Run Run Shaw
SCR King Hu, Yang Erh
DP Tadashi Nishimoto
CAST Cheng Pei-pei, Yueh Hua, Yunzhong Li, Jackie Chan
ED Chiang Hsing-lung
MUSIC Eddie Wang
SOUND Wang Yung-Hua
Berlinale (Forum), Cannes (Retrospective), New York

CLANS OF INTRIGUE
CHU LIU XIANG
Hong Kong
1977
95 Min
Color
2.35:1
Mandarin

DIR Chor Yuen
PROD Runme Shaw
SCR Ni Kuang, Ku Lung
DP Wong Chit, Chieh Huang
CAST Ti Lung, Yueh Hua, Li Ching, Nora Miao Ke-Hsiu, Betty Pei Ti, Ling Yun, Tin Ching, Chan Shen, Goo Goon-Chung, Norman Chu Siu-Keung, Ku Feng, Chan Si-Gaai, Lau Wai-Ling
ED Hsing-lung Chiang
PROD DES Ching-Shen Chen
MUSIC Yung-Yu Chen

SWORDSMAN AND ENCHANTRESS
XIAO SHI YI LAN
Hong Kong
1978
89 Min
Color
2.35:1
Mandarin, Cantonese

DIR Chor Yuen
PROD Runme Shaw
SCR Chor Yuen, Ku Lung
DP Wong Chit
CAST Ti Lung, Lau Wing, Ching Li, Candy Wen Xue-Er, Tang Ching, Lily Li Li-Li, Norman Chu Siu-Keung, Goo Goon-Chung, Yeung Chi-Hing

DEATH DUEL
SAN SHAO YE DE JIAN
Hong Kong
1977
90 Min
Color
2.35:1
Mandarin, Cantonese

DIR Chor Yuen
PROD Runme Shaw
SCR Chor Yuen
DP Wong Chit
CAST Derek Yee Tung-Sing, Ling Yun, Candice Yu On-On, Ku Feng, Chen Ping, Norman Chu Siu-Keung, Fan Mei-Sheng, Ngaai Fei
ED Chiang Hsing-lung

KILLER CLANS
LIU XING HU DIE JIAN
Hong Kong
1976
91 Min
Color
2.35:1
Mandarin

DIR Chor Yuen
PROD Run Run Shaw
SCR Ni Kuang, Ku Lung
DP Huang Chieh
CAST Hua Chung, Yueh Hua, Ching Li, Ku Feng, Chen Ping, Wang Chung
ED Chiang Hsing-lung
MUSIC Chen Yung-Yu
SOUND Wang Yung-Hua
Rotterdam (Signals: Water Tiger Inn)

CLAN OF AMAZONS

THE VENGEFUL BEAUTY
XUE FU RONG
Hong Kong
1978
82 Min
Color
2.35:1
Mandarin

DIR Meng Hua Ho
PROD Run Run Shaw
SCR On Szeto
DP Cho Wai-Kei
CAST Chen Ping, Yueh Hua, Norman Chu, Lo Lieh, Lam Fai-Wong, Wang Lung-Wei, Shaw Yin Yin, Wai Wang, Wai Lo, Nan Chiang, Ku Feng, Hung Wei
ED Shao Hsi Chang, Chiang Hsing-lung
PROD DES Ching-Shen Chen
MUSIC Chen Yung-Yu

Read less