For a better experience on MUBI, update your browser.

The list of films I’ve watched in 2015 (In Order)

Films not found on the mubi database:

1. Mga Rebeldeng Walang Kaso (Raymond Red)
2. Dayang Asu (Bor Ocampo)
3. Dahling Nick (Sari Dalena)
4. Ang Huling Cha Cha Ni Anita (Sigrid Andrea P. Bernardo)
5. Para Sa Hopeless Romantic (Andoy Ranay)
6. Di Sila Tatanda (Malay Javier)