Foto de Tooru Shirakawa
Foto de Tooru Shirakawa

Tooru Shirakawa

Roteirista

Escritor/a